O nás

Spoločnosť MONTCASS TRADE s.r.o sa zaoberá výrobou a montážou rôznych druhov zváraných oceľových konštrukcií pre široké spektrum odberateľov, od priemyselných, stavebných dopravných spoločností až po drobné zákazky pre fyzické osoby. Pri realizácii sa kladieme dôraz na kvalitu, funkčnosť a predovšetkým naplnenie očakávaní našich zákazníkov. Prípravu výroby podporujeme technickou dokumentáciou, statickým posudkom, realizačnou resp. výrobnou dokumentáciou.

Neustále sa snažíme inovovať, vylepšovať a optimalizovať výrobný proces.

Zaoberáme sa:


montážou, údržbou

opravami hutníckych a strojárskych a iných priemyselných zariadení, montážou oceľových a technologických konštrukcií


zámočníckymi prácami

vykonávame zámočnícke práce na technologických zariadeniach, stavbách klasických murovaných aj na konštrukciách montovaných hál. Naši pracovníci sú držiteľmi osvedčení o prácach vo výškach a osvedčení viazačov bremien


zváračskými prácami

zvárame CO2, elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým
zváraním, Rozsah platnosti zváračov FM1, FM2, FM3, FM4 a FM5


vykonávame odborné prehliadky a opravy vyhradených technických zariadení


plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení